1. E-poe ehemood.ee tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid käsitleme konfidentsiaalse informatsioonina. Me ei avalda meile teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.

2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

3. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: analüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.

4. Kliendi isikuandmeid töötleb Ehe Mood OÜ (registrikood 12269084, Tehnika 81-6, 10122 Tallinn).

5. Ehe Mood OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.